Personuppgifter & GDPR

Hantering av Personuppgifter

Kraven som ställs på företag kopplat till behandling av personuppgifter har alltid varit höga och kommer fortsätta att vara det.

Till vad använder vi dina personuppgifter
När den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 så stärktes även dina rättigheter som användare. Det betyder bl.a. att:
  • Du alltid har rätt att få veta vilka personuppgifter vi sparar.
  • Du alltid har möjlighet att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och i vilket syfte.
Personuppgifter vi tar och sparar när du anmäler dig till Söderorts Körskola använder vi för att kunna administrera, kommunicera med dig, registrera dig på elevcentralen för bokning av körlektioner och senare rapportera till Transportstyrelsen eller boka prov på Trafikverket. Detta kan tex vara namn, adress,  personnummer, telefonnummer samt mailadress.

Vi tillhandahåller även den information du själv och frivilligt ger oss genom olika kanaler för att anmäla dig till någon av våra utbildningar.

Hur vi hanterar och vilka använder dina uppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter till tredje part i annat fall än för förfrågningar för så kallade ”nöjd kund” förfrågningar från STR eller Reco. Endast de personer i företaget som har behov av dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som anställd på en trafikskola har tillgång till dessa.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från trafikskolan och vi raderar dig då från våra register.

De uppgifter som inte går att radera är de uppgifter Transportstyrelsen kräver att vi ska spara i 2 år för möjlighet till tillsyn av vår verksamhet. De utbildningar som har en giltighetstid på 5 år sparas också under giltighetsperioden.

De ekonomiska uppgifter som måste sparas i 7 år enligt skatteverkets lagar sparas också.