Vattenskoter

Ta förarbeviset med oss på Söderorts Körskola

Från och med den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter.

Som godkända utbildningsanordnare av Transportstyrelsen erbjuder vi förarbevis i vattenskoter till marknadens bästa priser. Våra godkända sakkunniga instruktörer är pedagogiska och genomför utbildningen enligt gällande kursplan. Utbildningen är indelad i tre delar och består av en självledd teoridel där du läser om vattenskotern, följt av en lärarledd del på distans och avslutas med praktisk körning.

Vid bokning ingår allt i priset såsom vattenskoter vid praktisk körning samt kurslitteratur.

Teoretisk examination och kurslitteratur finns online och åtkomst tillåts omgående efter bokat tillfälle.

Skulle du mot förmodan inte klara av den praktiska övningen eller examinationen på de teoretiska kunskapskraven erbjuder vi individuell hjälp tills nu visar att du kan framföra farkosten säkert, och erhålla förarbevis.

Eller via direktlänk

Teori på Distans

Kursinnehåll - Moment 1

Kursen är uppdelad i tre olika moment där den första delen består av att studera in kursmaterialet på distans. I samband med bokning får ni tillgång till kursmaterialet som finns tillgängligt via vår hemsida. Läsningen består bland annat av:

  • Sjövett
  • Allemansrätten
  • Sjövägsreglerna
  • Säkerhetsutrustning
  • Nödsituationer

Lärarledd Teori

Kursinnehåll - Moment 2

Den andra delen av kursen består av en lärarledd teori på distans och avslutas med ett teoretiskt prov. Innan ni medverkar på genomgången förväntas ni som deltagare läst och bearbetat kursmaterialet. Här har ni möjlighet att fördjupa era kunskaper och ställa frågor.

Praktisk Körning

Kursinnehåll - Moment 3

Det sista momentet i kursen för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter består av praktisk körning. De moment som kommer att genomföras här förhåller sig till:

  • Lågfartsmanöverövningar
  • Högfartsmanöverövningar
  • Undanmanöverövningar
  • Säkerhetsutrustning

Ni kommer ständigt att få instruktioner och feedback av en instruktör på plats. För att erhålla ett förarbevis för vattenskoter behöver samtliga moment vara genomförda. Inga förkunskaper krävs för att delta men måste ha fyllt 15 år.

Vattenskoter Paket

3995 kr

Teori - Sjövett, Allemansrätten, Sjövägsreglerna, Säkerhetsutrustning, Nödsituationer

Lärarledd Teori - Övningar och Slutprov med full tillgång till vår utbildningsportal

Praktisk Del - Lågfartsmanöverövningar, Högfartsmanöverövningar, Undanmanöverövningar, Säkerhetsutrustning